APIE STIPRINTUVŲ DARBO ĮVERTINIMĄ ATKURIANT STAČIAKAMPIUS IMPULSUS

Vienas paprasčiausių ir daug pasakančių metodų testuojant audio stiprintuvus yra stačiakampių impulsų atkūrimo metodas. Stačiakampiai impulsai elektronikoje pasižymi tuo, kad jie faktiškai yra sudaryti iš daugybės aukštesniųjų harmonikų (1,3,5 ir tt.). Jų yra labai paprasta ir patogi stebėjimui forma, todėl nesunku pastebėti bet kokius, netgi nežymius nukrypimus, ko negalime pasakyti stebint sinusoidę osciloskopo ekrane. Iš to, kaip stiprintuvas atkuria stačiakampius impulsus galime nesunkiai spręsti apie jo dažnuminę charakteristiką, praleidiamų dažnių juostą, matyti ar nėra parazitinių virpesių pereinamų procesų metu.

Grafikai šiame straipsnyje panaudoti iš interneto platybių, išskyrus oscilogramas, kadangi nė vienas mano turimų stiprintuvų taip nesielgia.

Truputis teorinių pavyzdžių

cir

1. Idealūs stačiakampiai impulsai, dažnis 1 kHz. Faktiškai joks impulsų generatorius tokių neduoda, kiekvienas turi didesnį ar mažesnį dažnuminės ribojimą. Audio matavimams idealaus generatoriaus ir nereikia, nes girdimų dažnių juosta nesitęsia iki begalybės. Ji ribota iki 16-20 kHz.

cir

2. 1 kHz stačiakampių impulsų spektras. Teoriškai jis turėtų tęstis iki begalybės, vis mažėjant aukštųjų harmonikų amplitudei. Čia parodyta tik dalis spektro, iki 160 kHz.

cir

3. 1 kHz sačiakampiai impulsai. Aukštų dažnių kritimas. Taip atrodo 1 grafikas jei stiprintuve prasideda aukštų dažnių kritimas maždaug nuo 16 kHz.

cir

4. 1 kHz stačiakampiai impulsai. Žemų dažnių kritimas. Maždaug taip atrodo grafikas, jei žemi dažniai pradeda kristi nuo 150 Hz.

cir

5. 1 kHz stačiakampiai impulsai. Aukštų dažnių pakilimas.

cir

6. Aukštų dažnių "skambėjimas". Taip gali atsitikti dėl neteisingo PCB trasavimo, per ilgų laidų ir panašių dalykų. Iš klausos tai gali pasirekšti kaip aukštų dažnių perviršis.

Toliau parodytos realaus stiprintuvo oscilogramos. Pats stiprintuvas aprašytas šiame straipsnyje.

cir

7. 1 kHz stačiakampiai impulsai stiprintuvo įėjime.

cir

8. 1 kHz stačiakampiai impulsai stiprintuvo išėjime.

cir

9. 15Hz sinusoidė stiprintuvo išėjime

cir

9. 1kHz sinusoidė stiprintuvo išėjime

cir

9. 100khz sinusoidė stiprintuvo išėjime. Signalo amplitudė pradeda mažėti nuo 80 kHz, praktiškai dėl įėjime stovinčio radijo dažnių filtro.

cir

9. Perkrauto stiprintuvo amplitudės ribojimas.

Kaip matome, jei stiprintuvas teisingai atkuria stačiakampius impulsus, jis turi labai plačią atkuriamų dažnių juostą ir tolygią dažninę charakteristiką. Tai labai paprastas metodas, leidžiantis susidaryti bendrą vaizdą apie stiprintuvo kokybę. Žinoma, šiuo metodu neišmatuosime visų jo parametrų, sakykim netiesinių iškraipymų (THD). Bet pirmą vaizdą galime susidaryti pakankamai realų.