Sitkūnų radijo stoties sunaikinimas nepriklausomoje Lietuvoje.

*** Šis puslapis parašytas Sitkūnų vidurinių bangų radijo stoties atminimui. Nuotraukos darytos ne mano, turbūt kažkurio iš 3-je foto matomų žmonių. Nuotraukas buvau aptikęs internete ir išsaugojau atminčiai. Šiuo metu nepavyko šitų foto surasti. Gal kam įdomu bus pažiūrėti ko netekome. ***
Transliacijos vidurinėmis bangomis privalumas buvo tas, kad viena ši stotis perdengdavo visą Lietuvą, dalį Baltarusijos ir dalį Lenkijos. Vakaro valandomis ir dar daugiau. Šiuo metu pereita į FM diapazoną, taigi reikia kiekviename mieste turėti dubliuojantį siųstuvą kuris veikia apie 50 km spinduliu.
rpirpi
Pradėta projektuoti ir statyti 1936 m., kaip modernesnė ir galingesnė, nei iki tol veikusi Kauno radijo stotis. Iki 1940 m. okupacijos pastatytas stoties pastatas Kauno modernizmo stiliuje. Įrengta rezervinė dyzelinė elektros stotis. Vokietmečiu (1941–1944 m.) nebaigta įrengti stotis stovėjo nenaudojama. Sitkūnų radijo stotis baigta statyti tik 1950 m. Čia buvo pastatyti du trofėjiniai (atvežti iš Vokietijos kaip karo grobis) trumpųjų bangų 50 kW galios siųstuvai ir 150 kW galios viduriniųjų bangų siųstuvas. 1951 m. stotis pradėta eksploatuoti.
rpirpi
Jau pradėta ardyti salė, nebėra siųstuvų spintų.
rpirpi
Pagrindinė salė. Grupė žmonių, surengusių šią ekskursiją. Stebėtina, bet dar kabo tarpukario laikų šviestuvas.

rpirpi
1991 m. sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos jėgos struktūroms užėmus Lietuvos televiziją ir radiją Vilniuje Sitkūnų stotyje budėjo J. Šarpnickienė ir Dz. Varžgalienė. Po trumpos tylos radijo eteryje visą Lietuvą iš Sitkūnų pasiekė žurnalistės Jolantos Šarpnickienės balsas. "Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. (…) Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių", – pranešė žurnalistė. Radijo stotį ratu apsupo sunkvežimiai, traktoriai, lengvieji automobiliai – susirinko visi stoties darbuotojai ir daugybė šį objektą pasiruošusių ginti žmonių: pakaunės gyventojų ir suvažiavusiųjų iš toliau. Buvo kontroliuojamas karinio transporto judėjimas, organizuota objekto gynyba.
rpirpi
Valdymo pultas.
rpirpi
Išdraskyta pagrindinė aparatūros salė.

rpirpi
Aparatūra. Trumpų bangų ritės. Matomi ryšio su antenomis derinimo variometrai.
rpirpi
Aparatūra. Siųstuvo lempos.
rpirpi
Rezervinė aparatūra

rpirpi
Aparatūra. SW kontūrai.
rpirpi
Aparatūra. Modernaus maitinimo bloko dalis.
rpirpi
Aparatūra. Siųstuvo maitinimo bloko dalis.

rpirpi
Aparatūra. Antenos kabina.
rpirpi
Aparatūra. Antenos kabina.
rpirpi
Aparatūra. Nupjaustyti kabeliai. Kažkas praturtėjo variu.

rpirpi
Aparatūra. Trumpų bangų (SW) antenos.
rpirpi
Antenos. Aukštasis vidurinių bangų (MW) stiebas.
rpirpi
Antenos. Jų fideriai, t.y. kabelių analogai aukšto dažnio srovėms. Jungia siųstuvus su antenomis.