ISTORINĖS SITKŪNŲ RADIJO STOTIES SUNIOKOJIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Šis puslapis parašytas Sitkūnų vidurinių bangų radijo stoties atminimui. Nuotraukos darytos ne mano, gal kažkurio iš 3-je foto matomų žmonių. Nuotraukas buvau aptikęs internete ir išsaugojau atminčiai. Šiuo metu nepavyko šitų foto surasti. Gal kam įdomu bus pažiūrėti ko netekome.

Transliacijos vidurinėmis bangomis privalumas buvo tas, kad viena ši stotis perdengdavo visą Lietuvą, dalį Baltarusijos ir dalį Lenkijos. Vakaro valandomis ir dar daugiau. Šiuo metu pereita į FM diapazoną, taigi reikia kiekviename mieste turėti dubliuojantį siųstuvą kuris veikia apie 50 km spinduliu.

cir

Pradėta projektuoti ir statyti 1936 m., kaip modernesnė ir galingesnė, nei iki tol veikusi Kauno radijo stotis ant Vytauto kalno Kaune. Iki 1940 m. okupacijos pastatytas stoties pastatas Kauno modernizmo stiliuje. Įrengta rezervinė dyzelinė elektros stotis. Vokietmečiu (1941–1944 m.) nebaigta įrengti stotis stovėjo nenaudojama.

cir

Sitkūnų radijo stotis baigta statyti tik 1950 m. Čia buvo pastatyti du trofėjiniai (atvežti iš Vokietijos kaip karo grobis) trumpųjų bangų 50 kW galios siųstuvai ir 150 kW galios viduriniųjų bangų siųstuvas. 1951 m. stotis pradėta eksploatuoti. Jau pradėta ardyti siųstuvų salė, fikusai dar auga, bet aparatūros spintų nebėra.

cir

Pagrindinė salė. Grupė žmonių, surengusių šią ekskursiją. Stebėtina, bet dar kabo tarpukario laikų šviestuvas. Tarpukario laikmečio parketo jau nebėra.

cir

1991 m. sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos jėgos struktūroms užėmus Lietuvos televiziją ir radiją Vilniuje Sitkūnų stotyje budėjo J. Šarpnickienė ir Dz. Varžgalienė. Po trumpos tylos radijo eteryje visą Lietuvą iš Sitkūnų pasiekė žurnalistės Jolantos Šarpnickienės balsas. "Dėmesio! Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. (…) Tyla eteryje ar svetimi balsai jame nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių", – pranešė žurnalistė.

cir

Radijo stotį ratu apsupo sunkvežimiai, traktoriai, lengvieji automobiliai – susirinko visi stoties darbuotojai ir daugybė šį objektą pasiruošusių ginti žmonių: pakaunės gyventojų ir suvažiavusiųjų iš toliau. Buvo kontroliuojamas karinio transporto judėjimas, organizuota objekto gynyba.

cir

Praėjo 25 metai po sausio įvykių. Negerbiame savo istorijos. Išdraskyta pagrindinė salė. Matyti aparatūros šaldymo ortakiai.

Kyla baltas pavydas kai matome per History kanalą UK istorinį paveldą. Išsaugota daugybė objektų, pradedant senoviniais garvežiais ir baigiant Wato 1775m. garo mašina.

cir

Trumpųjų bangų siųstuvo, transliavusių visam pasauliui aparatūros dalis. Matomi variniai derinimo variometrai. Atsidūrė metalo supirktuvėse.

cir

Didžiulės galingos radijo lempos. Mažai kas yra tokias matę.

cir

Maitinimo šaltinio diodai su radiatoriais.

cir

Trumpųjų bangų (SW) aparatūros dalis, virpamieji kontūrai, ritės.

cir

Aparatūra. Antenos kabina. Išdraskyti komutatoriai.

cir

Trifaziai maitinimo transformatoriai. Gausybė vario, kur jis dabar?

cir

Aparatūra. Trumpųjų bangų (SW) antenos.

cir

Aparatūra. Vidurinių bangų (MW) antena, transliavusi Lietuvos radijo I-mą programą.

cir

Aparatūra. Fideriai - siųstuvų jungtys su antenomis.