Pirminis stiprintuvas Čiuffolio kartotuvui

Daug kas yra gaminę populiarųjį Čiuffoli kartotuvą. Tai puikiai grojantis aparatas, tačiau pats signalo nestiprina, jam reikalingas įtampos stiprintuvas, kuris tam kad pasiektume 8-10W galią, kartotuvo išėjime turi duoti apie 10V signalo įtampą galinio kartotuvo išsiūbavimui. Taip pat pirminio stiprintuvo išėjimo varža turi būti nedidelė.

Yra įvairiausių įtampos stiprintuvo variantų, nuo Nelson Pass pasiūlyto vieno laipsnio stiprintuvo su IRF610 tranzistoriumi iki įvairiausių lempinių. Lempinių problema yra ta, kad reikia imtis priemonių išėjimo varžai mažinti, čia tinka ne bet kokios lempos. Čia aprašysiu įtampos stiprintuvą su j-fetais, turintį tikrai gerus parametrus.

Stiprintuvėlis surinktas ant mažatriukšmių ir laikančių gan aukštą įtampą j-fetų 2SK30ATM. Aukšta maitinimo įtampa (45V) reikalinga tam, kad esant mažesnei praktiškai neįmanoma pasiekti mažų iškraipymų esant išėjime apie 10V signalo amplitudės.

sch

Pirmas laipsnis (Q1-Q2) yra įtampos kartotuvas. Kartotuvo apkrova ne varža ištakos grandinėje, bet srovės šaltinis Q2. Toks laipsnis reikalingas tam, kad už jo einantis pagrindinis stiprinimo laipsnis (Q3-Q4) turėtų pastovaus dydžio neigiamą vietinį grįžtamąjį ryšį. Šis nedidelis vietinis NGR leidžia pasiekti mažus iškraipymus esant didelei išėjimo signalo amplitudei. Jei nebūtų pirminio kartotuvo ir garso reguliatoriaus potenciometrą pajungtume tiesiai prieš Q4, tai sukiojant potenciometrą NGR kistų. Tą vietinį NGR apsprendžia grandinėlė R4, R11, C5.

Toliau seka pagrindinis stiprinimo laipsnis (Q3-Q4). Jo stiprinimo koeficientas yra 15. Taigi, pajungus standartinį šaltinį, CD ar LP galime pilnai išsiūbuoti Čiuffoli kartotuvą. Priešstiprintuvio išėjime taip pat stovi kartotuvas (U1-U2). Jis reikalingas tam, kad neturėtų įtakos didelis paties Čiuffolio galinių tranzistorių (IRFP150) talpumas. Tas talpumas (1800pF) neturės įtakos, kadangi pirminio stiprintuvėlio išėjimo varža labai nedidelė, viso labo keli Omai.

Šio pirminio stiprintuvo iškraipymai labai maži. Esant maksimaliai amplitudei THD yra apie 0,018% o klausantis nominaliu apie 1W galingumu THD yra apie 0,004%. Reikia pažymėti, kad tokiam pilnam stiprintuvui reikalingi du atskiri pastovios įtampos maitinimo šaltiniai, vienas 30V galiniam Čiuffoli laipsniui ir kitas 50V pirminiam stiprintuvėliui.

Pratęsiant šią temą, būtų logiška kiek pakeisti ir galinio laipsnio maitinimą panaudojant ne N bet P tipo mosfetą elektroniniame droselyje.  Tai leistų žymiai paprasčiau organizuoti svarbų dalyką - žemių išvedžiojimą. Dėl neįprasto žemės šinos panaudojimo Čiufolio kartotuve daug kam kyla neaiškumų ir klausimų.

Pilno tokio stiprintuvo PCB ir schema Eagle formatu.

Šis stiprintuvas niekada nebuvo pabaigtas iki pilnai išbaigtos konstrukcijos, taip ir liko maketo fazėje. Maketas buvo pagamintas vien dėl įdomumo, kad būtų įsitikinta jo geru skambesiu :)
pre
Pirminio plokštės maketas
sch
Pilno stiprintuvo schema
pcb
Plokštė